Salgótarjáni Általános Iskola Kollégiuma

Salgótarjáni Általános Iskola Kollégiuma 2017-03-03T13:09:05+00:00

Az 1967-ben létesített kollégium, Salgótarján dél-nyugati részén található, és jelenleg a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium tagintézményeként működik. Az intézmény, a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekeknek nyújt hétfőtől péntekig teljes ellátást. A kollégiumba való felvételt, a bekerülő tanuló családgondozója kezdeményezheti, de sok esetben a védelembe vételi eljárás során jelölik ki a tanuló számára az intézményt.

Intézményünk esetében kiemelten érvényesül a kollégiumok társadalompolitikai szerepe: esélyteremtés, hozzáférés biztosítása a jó minőségű tudáshoz, a szociális, kulturális hátrányok leküzdésének, a társadalmi integráció folyamatának segítése. Alapvető cél, hogy a gyerekek sikeresen befejezzék az általános iskolát, és bejussanak a következő iskolafokozatra.

A kollégiumban jelenleg is a maximálisan felvehető 50 tanuló kap ellátást három tanulócsoportra bontva. Mindkét csoportban egy nevelő és egy gyermekfelügyelő dolgozik. Az intézmény külső környezete ideálisnak mondható (hatalmas park, nyugodt környezet, friss levegő), de maga az épület erősen felújításra szorul.

Az intézmény célja, hogy a gyermekek humanisztikus szellemben, otthonos légkörben sajátos adottságaiknak megfelelően fejlődjenek. Elsődleges nevelési, oktatási cél a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek társadalmi sebezhetőségének csökkentése, a szegénység és a kirekesztettség ördögi köréből való kiszabadulás elősegítése.